BONITETNA OCJENA


Bonitetne ocjene su neophodan ekonomski instrument koji se primjenjuje u savremenom poslovnom svijetu i koriste se kao vjerodostojna provjera cjelokupnog poslovanja privrednog subjekta. Omogućavaju brže i jednostavnije donošenje poslovnih odluka pri izboru poslovnog partnera, analize konkurencije i procjene rizika. Predstavljaju podršku u postupku finansijske analize pojedinačnog poslovnog društva.

Bonitetna ocjena je skup jasno standardizovanih i objektizovanih podataka koji obuhvataju cjelokupno poslovanje privrednog subjekta. Utvrđuje se na osnovu posebne metodologije koja obuhvata finansijsku i ekonomsku analizu poslovanja u prethodnoj godini, ustanovljenu po ugledu na najveće svjetske bonitetne kuće.

U bonitetnoj kući Companywall business bonitetna ocjena predstavlja kombinaciju statične i dinamične ocjene.

Statična ocjena se utvrđuje na osnovu pokazatelja uspješnosti i likvidnosti iz godišnjeg izvještaja. Dinamična ocjena predstavlja promjenljivu vrijednost koju modifikuju varijabilni faktori, kao što su:

  • Vremenski period koji je subjekt proveo u blokadi
  • Broj i ishod sudskih postupaka u kojima subjekt učestvuje
  • Porezna i druga dugovanja
  • Glavna i sporedna djelatnost
  • Likvidnost
  • Odnos prihoda u javnom i privatnom sektoru

 

 

aaa

aa+

a+

BBB

ccc

Bonitetna kuća CompanyWall business razvrstava potencijalne saradnike i konkurentske firme u različite bonitetne razrede na osnovu njihove bonitetne ocjene i na taj način unosi red i visok stepen sigurnosti na crnogorsko poslovno tržište. CompanyWall business pruža klijentima gotovu klasifikaciju koja precizno razdvaja pouzdane od nepouzdanih partnera. Klasifikacija se zasniva na karakteristikama koje su nevidljive oku prosječnog posmatrača.

Sertifikat bonitetne izvrsnosti predstavlja garanciju pouzdanosti da privredni subjekti sa odličnom bonitetnom ocjenom posluju uspješno i uživaju povjerenje poslovnog svijeta. Sertifikat se dodjeljuje samo privrednim subjektima koji su ocjenjeni najvišim bonitetnim ocjenama AAA,AA+ i A+.Sertifikat predstavlja validan dokaz da firme sa najboljom bonitetnom ocjenom posluju uspješno i uživaju povjerenje. Takođe, pozitivno utiče na poziciju pojedinačnog poslovnog subjekta na tržištu jer predstavlja realan odraz i pisanu potvrdu uspješnog rada.


Bonitetna ocjena AAA svrstava poslovne subjekte u najviši bonitetni razred i dodjeljuje se malom broju firmi koje su superiorne u svim oblastima poslovanja.

Ova ocjena je dokaz da privredni subjekt posluje bez poteškoća i komplikacija u dužem vremenskom periodu.

AAA ocjena je dokaz  izvrsnog poslovanja i automatski znači da firma  nikada nije bila u blokadi, odnosno da redovno izvršava sve svoje obaveze.

Firme koje su ocjenjene bonitetnom ocjenom AAA odlikuje besprekorna solventnost i poslovna efikasnost. Ova ocjena je nedvosmislena potvrda stabilnosti firme i kvaliteta poslovanja i označena je kao pouzdan i idealan poslovni partner.

Ocjena AA+ stoji rame uz rame s najvišim bonitetnim ocjenama. Ova ocjena znači da je firma pouzadna i stabilna.

Nešto slabiji rang je posljedica vremenski kraćeg perioda poslovanja i označava da je firma još uvijek relativno nova na tržištu, što ne umanjuje efikasnost njenog poslovanja.

Saradnja s firmom koja je ocjenjena AA+ bonitetnom ocjenom ne predstavlja rizik, jer zadovoljava sve visoke kriterijume uspješnog poslovanja.

Visoka sposobnost izvršavanja financijskih obveza, nizak kreditni rizik.

Firma koja je zaslužila bonitetnu ocjenu A+ je ona koja ne pokazuje nikakve znakove rizičnog poslovanja u budućnosti.

S takvom firmom ostale firme mogu kvalitetno i uspješno surađivati, a uspješno poslovanje će se nastaviti i u budućnosti.

Ocjena ovih firmirazlikuje se od drugih iz iste kategorije zbog poslovanja u prošlosti,  ili kada je rec o novoosnovanoj firmi, ipak ona je sada pouzdan poslovni partner te ne predstavlja rizik u poslovanju''

Sposobnost izvršenja finansijskih obaveza, prisutan rizik promjene poslovne klime i ekonomskih uslova, kao i znatan kreditni rizik.

Kada firmu ocjenjenu bonitetnom ocjenom BBB odaberete za poslovnog partnera, saradnika ili klijenta, važno je da poslujete opreznije.

Firma posluje zadovoljavajuće, ali ponekad ima teškoća s likvidnošću. Ovakve firme uprkos finansijskoj nestabilnosti i ugroženosti imaju mogućnost napretka i ozdravljenja.

Loša sposobnost izvršenja finansijskih obaveza, veoma visok kreditni rizik.

Preduzeće posluje rizično i u budućnosti neće opstati.

Vjrovatnoća blokade, stečaja ili likvidacije je gotovo neizvjesna u naredne dvije godine.

Bonitetnu ocjenu nije moguće utvrditi jer ne postoji dovoljno podataka o poslovnom subjektu. To znači da je poslovni subjekt nov na tržištu, odnosno osnovan je u tekućoj godini i još uvijek nije podnio godišnji finansijski izvještaj.

Ova kategorija nastoji da objasni proces koji prethodi određivanju bonitetnog razreda za pojedinačnog klijenta.

Metodologiju na osnovu koje se donosi odluka o bonitetnom razredu utvrđuje rejting komisija koju čine stručnjaci u svim relevantnim ekonomskim poljima. O svakoj analitičkoj kategoriji u okviru metodologije se raspravlja na osnovu dostavljene dokumentacije koju pripremaju finansijski stručnjaci, da bi se na kraju glasanjem došlo do bonitetnog razreda.

METODOLOGIJA

Iako prikupljeni finansijski podaci u velikoj mjeri zavise od nivoa na kom klijent sarađuje s rejting agencijom, metodologija podrazumijeva širok proces čime se osigurava sveobuhvatna analiza.

Savremeno tržište nameće potrebu za pouzdanim informacijama o poslovanju privrednih subjekata, što je dovelo do pojave brojnih bonitetnih kuća. Iako većina njih koristi opšte utvrđena pravila za svrstavanje klijenata u bonitetne razrede, mnoge od njih su proglašene nepouzdanim, njihova sertifikacija klijenata upitnom, a bonitetni izvještaj nepreciznim.

Usljed ovakvih okolnosti firme su postale oprezne pri donošenju odluke kom "ocjenjivaču" će pokloniti svoje povjerenje. Iako se za izračunavanje bonitetne ocjene koristi metodologija ustanovljena na osnovu najpreciznijih finansijskih i drugih ekonomskih činioca, bonitetna ocjena dobrim dijelom predstavlja i mišljenje.

Iako su to mišljenja stručnjaka i finansijskih analitičara, ona u određenoj mjeri ipak ostaju neprecizna. Zbog subjektivnog pristupa i odsustva standardizovanih podataka koji se mogu podvrgnuti strogim statističkim analizama, kreditni rejting poslovnih subjekata ostaje u određenoj mjeri otvoren za proizvoljnije interpretacije.

Globalni i lokalni politički činioci i finansijski uslovi su teško predvidivi, što određivanje bonitetne ocjene čini spekulativnim.

Nezavisna bonitetna kuća CompanyWall business ima važnu ulogu u uspostavljanju stabilne i objektivne arhitekture finansijskih podataka u Crnoj Gori. Popularnost bonitetnog ocjenjivanja proizilazi iz jednostavnosti gdje se brojni podaci predstavljaju jednim simbolom. Sertifikacija i bonitetni izvještaji doprinose razvoju finansijskog tržišta i značajni su za lakšu orijentaciju i određivanje preciznijeg finansijskog stanja u zemlji. Od velike su pomoći i investitorima da tačnije sagledaju kako stabilne, tako i nesigurnije strane ekonomske strukture u državi.

Privredni subjekti, firme i institucije se oslanjaju na podatke, ocjene i sertifikaciju koju za njih vrši CompanyWall business, a značaj naše bonitetne kuće povećan je pojavom velikog broja kreditnih derivata i drugih finansijskih proizvoda koji zavise od finansijske sposobnosti partnera i vjerovatnoće neizvršenja.

Uvažavajući ove činjenice, firme koje posluju uz veće kreditne rizike su i same počele da zahtjevaju finansijsku analizu svog poslovanja kako bi povećale svoj legitimitet i proširile investicijske mogucnosti.