Datum
12.5.2021.
Početna CIJENA
194.717,96
Predmet aukcije
1db34989-9b9b-48e5-8870-9e9b10f54d1f
Mjesto
9e9fba91-ff79-437c-a770-c92da68babef
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima

Dokumenti

Sažetak

19.11.2019 | rok: 10.12. 2019 | CG | Bijelo Polje
JAVNI IZVRŠITELJ DEJAN ČOGURIĆ
Prodaja nepokretnosti - livada IV klase u KO Drijenak

Tekst

l.br.66/2016

Javni izvršitelj u Bijelom Polju Dejan Čogurić, u predmetu izvršenja izvršnog povjerioca Vuksanović Predraga iz Uzica, koga zastupa punomoćnik Knežević Vasilije, advokat iz Podgorice, protiv izvršnog dužnika Rakoćević Zorana iz Kolašina, radi naplate novčanog potraživanja izvršnog povjerioca, prodajom nepokretnosti izvršnog dužnika, donio je dana 18.11.2019 godine,

ZAKLJUČAK 0 PRODAJI NEPOKRETNOSTI

1. Određuje se drugo ročište za prodaju usmenim javnim nadmetanjem nepokretnosti izvršnog dužnika upisanih u listu nepokretnosti Ln.br.114 KO Drijenak i to: kat.parcela br.656, potez Rogobore, po načinu korišćenja<93> livada IV klase, površine 16232 m2, svojina izvršnog dužnika sa obimom prava 1/1.

2 Vrijednost opisane nepokretnosti utvrđena je zaključkom Javnog izvršitelja l.br.66/2016 od 27.12.2016.godine u iznosu od 264.419,28 eura.

3. Na prvom ročištu za prodaju usmenim javnim nadmetanjem nepokretnosti se ne mogu prodati ispod utvrđene vrijednosti pod tačkom 2 ovog zaključka. Ako se nepokretnost nije mogla prodati na prvom javnom nadmetanju, javni izvšitelj će zakazati drugo javno nadmetanje na kojem se nepokretnost može prodati ispod utvrđene vrijednosti.ali ne ispod 50% te vrijednosti. Ako se nepokretnost nije mogla prodati na drugom javnom nadmetanju, javni izvršitelj će zakazati novo javno nadmetanje na kojem se nepokretnost može prodati ispod 50% utvrđene vrijednosti, ali ne ispod visine potraživanja izvršnog povjerioca.

4 Ako je procijenjena vrijednost manja od visine potraživanja, a prodaja na drugom javnom nadmetanju nije uspjela, nepokretnost se može prodati ispod utvrđene vrijednosti, bez ograničenja, samo uz prethodnu saglas-nost izvršnog i založnog povjerioca.

5. Ponudioci su dužni da prije početka nadmetanja polože jemstvo u iznosu od 10% utvrđene vrijednosti nepokretnosti na žiro račun javnog izvršitelja broj 520-22007-14 koji se vodi kod Hipotekarne banke AD Podgorica, fil.Bijelo Polje. Ponudiocima čija ponuda ne bude prihvaćena vratiće se novac položen na ime jemstva odmah po zaključenju nadmetanja, osim drugom i trećem ponuđaču.

6. Najbolji ponudilac, odnosno kupac je dužan da cijenu za koju je kupio nepokretnost položi u depozit javnog izvršitelja u roku od 7 (sedam) dana od dana prodaje. Ako kupac u tom roku ne položi cijenu prodaja će se oglasiti nevažećom i pozvati drugog po redu ponuđača da kupi nepokretnost Ako ni taj ponuđač u određenom roku ne položi cijenu koju je ponudio, primijenit će se ista pravila i na trećeg ponuđača. U slučaju da sva tri ponuđača sa najvišom ponudom ne polože ponuđenu cijenu u roku, javni izvršitelj će u tom slučaju iz položenog jemstva od strane kupca izmiriti troškovi nove prodaje i naknaditi razliku između cijene postignute na ranijoj i novoj prodaji.

7. Ako je kupac izvršni povjerilac čije potraživanje dostiže iznos postignute cijene na javnom nadmetanju i ako bi se obzirom na njegov red prvenstva, mogao namiriti iz prodajne cijene, dužan je da na ime cijene položi samo iznos potraživanja potreban za namirenje potraživanja obezbijeđenih založnim pravom, potraživanja izvršnih povjerilaca po čijem je predlogu određeno izvršenje i naknade za lične službenosti i stvarne terete koji se prodajom gase. Izvršni povjerilac čije potraživanje ne dostiže iznos cijene dužan je da položi razliku između potraživanja i postignute cijene.

8. Ročište za prodaju nepokretnosti održaće se dana 10.12.2019 godine sa početkom u 11 h u kancelariji javnog izvršitelja Dejana Čogurića, koja se nalazi u Bijelom Polju u ulici Slobode br.10

9. Zaključak o prodaji objaviti u Vijestima

JAVNI IZVRŠITELJ DEJAN ČOGURIĆ