Datum
8.8.2020.
Početna CIJENA
58.995,40
Predmet aukcije
d1ae9edb-7f03-461f-8cbb-25d5e8db1d5c
Mjesto
ca6f1e83-488e-49df-a380-75df4b36b1ca
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima

Dokumenti

Sažetak

18.11.2019 | rok: 10.12. 2019 | CG | Budva
JAVNI IZVRŠITELJ DARKO RAJKOVIĆ
Prodaja nepokretnosti u KO Bogišići i KO Đuraševići - PJ Tivat

Tekst

JAVNI IZVRŠITELJ Darko Rajković iz Budve Jadranski put bb, u predmetu izvršnog povjerioca povjerioca MONTE VILLA DOO PODGORICA PODGORICA, MEŠE SELIMOVIĆA BR.12 koga zastupa adv. RAIČEVIĆ MILIVOJE MIRO, PODGORICA, ut.UL BULEVAR REVOLUCIJE BR.48, protiv izvršnog dužnika MARIJA BRINIĆ, TIVAT, RADOVIĆI BB, koju zastupa Adv.Petričević Irena iz Kotora.radi namirenja novčanog potraživanja izvršnog povjerioca, shodno čl. 169 -177. ZIO, donosi

ZAKLJUČAK O PRODAJI

I Određuje se treća prodaja usmenim javnim nadmetanjem nepokretnosti izvršnog dužnika upisane u.upisane u PJ TIVAT u LN182 zajednička svojina izvršnog dužnika l/10,u LN 353 KO Bogišići, obim prava susvojine 18/90,u LN 355 KO Bogišići, susvojina l/2,u LN 530 KO Bogišići, obim prava susvojine 1/4, u LN 535 KO Bogišići, obim prava susvojine 1/4, u LN 554 KO Bogišići, obim prava susvojine 1/4, u LN 577 KO Bogišići, obim prava susvojine 1/2, u LN 268 KO Đuraševići, obim prava susvojine 1/2, u LN 947 KO Đuraševići, obim prava susvojine 3/18, u LN 1110 KO Đuraševići, obim prava susvojine 1/3.

II Treće javno nadmetanje za prodaju nepokretnosti održaće se dana 10.12.2019 god. u 10:00 h, u kancelariji Javnog izvršitelja u Budvi.Jadranski put bb.Navedene nepokretnosti su predmet prodaje po rješenju o izvršenju posl. Br. I - 795/2017, a radi naplate novčanog potraživanja izvršnog povjerioca na ime glavnog duga iznos od 70.000,00 € sa zakonskom zateznom kamatom počev od dana 26.07.2010. godine, pa do konačnog namirenja,Na ime troškova parničnog postupka iznos od 875,00 €,na ime troškova po AT u iznosu od 250.00 €, kao i troškova i nagrade za rad javnog izvršitelja koliko u konačnom budu iznosili.

III Nepokretnosti imaju upisanih tereta zabrana otuđenja i opterećenja TUŽILACA GOBOVIĆPAVLAITIHOM-IRA PROTIV OPŠTINE KOTOR RJEŠENJE OS KOTOR POSLBR. P.82/2009 OD 24.02.2009.G.za KO UEŠEVIĆI, LN br.449, Zabilježba poreskog potraživanja HIPOTEKA U IZNOSU OD 481,74 EURA U KORIST OPŠTINE TIVAT VR:0810-422-iR-227L OD 07.08.2015 GOD. NA DIJELU BRINIĆ MARIJA ZA LN 355 KO Bogišići i za 268 KO Đuraševići (morsko dobro), Zabrana otuđenja i opterećenja za suvlasnicle dijelove Jokic Jovo Jane, Jokic Danilo Nedjeljka i Brinic Danilo Marije jer nisu dokazana stvarna prava za LN 947 KOĐuraševići (morsko dobro).

IV Vrijednost nepokretnosti je utvrđena Rješenjem o utvrđivanju vrijednosti I - 795/2017 od dana 16.07.2019. godine i iznosi za.PJ TIVAT LN 182 kat. Parcela 777 po kulturi šuma 3 klase uk. Površine 1.104m2, zajednička svojina 1/10 tj. 110m2 u iznosu od 2.200.00 €.LN 353 KO Bogišići, obim prava susvojine 18/90, kat. Parcela 774, šuma 3 klase uk. Površine 5.600m2, tj. dužnika je 1.120m2 u iznosu od 22.400.00C.LN 355 KO Bogišići, obim prava susvojine 1/2, kat. Parcela 238, šuma 3 klase uk. Površine 522m2, tj. dužnika je 261 m2 u iznosu od 5.220.00€.Katastarska Parcela 456, šuma 3 klase ukupne Površine 990m2, tj. dužnika je 495m2 u iznosu od 9.900.00€..Katastarska Parcela 457, livada 3 klase ukupne Površine 439m2, tj. dužnika je 220m2 u iznosu od 4.400.00€.Katastarska Parcela 560/2, šuma 3 klase ukupne Površine 5451m2, tj. dužnika je 2726m2 u iznosu od 54.520.00€.Katastarska Parcela 651/1, šuma 3 klase ukupne Površine 1494m2, tj. dužnika je 747m2 u iznosu od 14.940.00€.Katastarska Parcela 651/3, šuma 3 klase ukupne Površine 167m2, tj. dužnika je 84m2 u znosu od 1.680.00€..Katastarska Parcela 701, šuma 3 klase ukupne Površine 1045m2, tj. dužnika je 523m2 u iznosu od 10.460.00€.Katastarska Parcela 780, šuma 3 klase ukupne Površine 705m2, tj. dužnika je 353m2 u iznosu od 7.060.00€.,Katastarska Parcela 795/2, šuma 3 klase ukupne Površine 1327m2, tj. dužnika je 664m2 u iznosu odl3.280.00€.u LN 530 KO Bogišići, obim prava susvojine 1/4, kat. Parcela 147/4, šuma 3 klase uk. Površine 757m2, tj. dužnika je 189m2 u iznosu od 3.780.00€ u LN 535 KO Bogišići, obim prava susvojine 1/4, kat. Parcela 453/9, šuma 3 klase uk. Površine 1312m2, tj. dužnika je 328m2 u iznosu od 6.560.00C..U LN 554 KO Bogišići, obim prava susvojine 1/4, Katastarska Parcela 812/17, šuma 3 klase ukupne Površine 1219m2, tj. dužnika je 305m2 u iznosu od 6.100.00€.Katastarska Parcela 812/18, šuma 3 klase ukupne Površine 705m2, tj. dužnika je 176m2 u iznosu od 3.520.00€.Katastar

ska Parcela 812/19, šuma 3 klase ukupne Površine 784m2, tj. dužnika je 196m2 u iznosu od 3.920.00€.Katastarska Parcela 812/20, šuma 3 klase ukupne Površine 302m2, tj. dužnika je 76m2 u iznosu od 1.520,00€.Katastarska Parcela 812/21, šuma 3 klase ukupne Površine 705m2, tj. dužnika je 176m2 u iznosu od 3.520.00€.u LN 577 KO Bogišići, obim prava susvojine 1/2, kat. Parcela 812/27, šuma 3 klase uk. Površine 3575m2, tj. dužnika je 1788m2 u iznosu od 35.760.00€.u LN 268 KO Đuraševići, obim prava susvojine 1/2, Katastarska Parcela 777/2, pašnjak 2 klase ukupne Površine 1377m2, tj. dužnika je 689m2 u iznosu od 13.780.00€.Katastarska Parcela 789/48. šuma 4 klase ikšpe Površine 1594m7. ti. dužnika ip 7Q7m? u i7nn<:i> nrl 14 Q4n nrtf Katactar*-

789/48, suma 4 klase ukupne Površine 1594mZ, tj. dužnika je 797mZ u iznosu od l5.94U,0u4.Katastars-ka Parcela 790/12, pašnjak 2 klase ukupne Površine 813m2, tj. dužnika je 407m2 u iznosu od 8.140.00€. Katastarska Parcela 790/13, pašnjak 2 klase ukupne Površine 806m2, tj. dužnika je 403m2 u iznosu od 8.060.00€.Katastarska Parcela 799/2, šuma 4 klase ukupne Površine 2425m2,tj.dužnika je 1213m2u iznosu od 24.260.00€.Katastarska Parcela 807/5, šuma 3 klase ukupne Površine 328m2, tj. dužnika je 164m2 h u iznosu od 3.280.00€.Katastarska Parcela 918, pašnjak 2 klase ukupne Površine 1822m2, tj. dužnika je 911 m2 u iznosu od 18.220.00€.Katastarska Parcela 947/8, šuma 2 klase ukupne Površine 3485m2, tj. dužnika je 1743m2 u iznosu od 34.860.00€.Katastarska Parcela 1252, njiva 2 klase ukupne Površine 2643m2, tj. dužnika je 1322m2 u iznosu od 26.440.00€.Katastarska Parcela 1302, pašnjak 2 klase ukupne Površine 1092m2, tj. dužnika je 546m2 u iznosu od 10.920.00€.Katastarska Parcela 1343, pašnjak 2 klase ukupne Površine 1132m2, tj. dužnika je 566m2 u iznosu od 11.320.00€.Katastarska Parcela 1350, njiva 2 klase ukupne Površine 2660m2,tj. dužnika je 1330m2 u iznosu od 26.600,00€Katastarska Parcela 1351, pašnjak 2 klase ukupne Površine 1016m2, tj. dužnika je 508m2 u iznosu od 10.160,00€.Katastarska Parcela 1369, livada 2 klase ukupne Površine T729m2, tj. dužnika je 865m2 u iznosu od 17.300.00€.Katastarska Parcela 1393, njiva 2 klase ukupne Površine 1020m2,tj.dužnika je 510m2 u iznosu od 10.200.00€.Katastarska Parcela 1417, livada 2 klase ukupne Površine 1533m2, tj. dužnika je 767m2 u iznosu od 15.340.00€.Katastarska Parcela 1471, pašnjak 2 klase ukupne Površine 1449m2, tj. dužnika je 725m2 u iznosu od 14.500.00€.Katastarska Parcela 1497/2, livada 1 klase ukupne Površine 1439m2, tj. dužnika je 720m2 u iznosu od 14.400.00€.Katastars-ka Parcela 1884/5, šuma 3 klase ukupne Površine 559m2, tj. dužnika je 280m2 u iznosu od 5.600.00€. Katastarska Parcela 18

84/6, šuma 3 klase ukupne Površine 395m2, tj. dužnika je 198m2 u iznosu od 3.960.00€.Katastarska Parcela 1884/9, šuma 3 klase ukupne Površine 218m2, tj. dužnika je 109m2 u iznosu od 2.180.00€.Katastarska Parcela 1914, šuma 3 klase ukupne Površine 664m2, tj. dužnika je 332m2 u iznosu od 6.640.00€.Katastarska Parcela 1924, šuma 3 klase ukupne Površine 1494m2, tj. dužnika je 747m2 u iznosu od 14.940.00€.Katastarska Parcela 1931, šuma 3 klase ukupne Površine 3626m2, tj. dužnika je 1813m2 u iznosu od 36.260.00€. uLN 947 KO Đuraševići, obim prava susvojine 3/18, Katastarska Parcela 789/62, šuma 4 klase ukupne Površine 783m2, tj. dužnika je 131m2 u iznosu od 2.620.00€.Katastarska Parcela 789/63, šuma 4 klase ukupne Površine 854m2, tj. dužnika je 142m2 u iznosu od 2.840.00€.u LN 1110 KO Đuraševići, obim prava susvojine 1/3, kat. Parcela 1973/40, neplodno zemljište uk. Površine 1381m2, tj. dužnika je 460m2 u iznosu od 9.200.00€.

V Na trećem Javnom nadmetanju za prodaju, nepokretnosti se mogu prodati ispod utvrđene vrijednosti, ali ne ispod visine potraživanja rijednosti. Stranke i založni povjerioci mogu se sporazumjeti izjavom datom na zapisnik kod Javnog izvršitelja, da se nepokretnost može prodati putem Javnog nadmetanja po cijeni nižoj od utvrđene vrijednostLAko se nepokretnost nije mogla prodati na zakazanom Javnom nadmetanjujavni izvršitelj će zakazati sljedeće javno nadmetanje pod ustavima iz čl.173 ZIO.

VI Ponudioci su dužni da prije početka nadmetanja polože jemstvo na račun za jemstvo broj: 555-9001459877-23 kod Addiko bank a.d. u iznosu 10 % utvrđene vrijednosti nepokretnosti. Ponudiocima čija ponuda ne bude prihvaćena vratiće se novac položen na ime jemstva odmah po zaključenju nadmetanja.

VII Najbolji ponudilac - kupac je dužan da cijenu za koju je kupio nepokretnost uplati na poseban račun Javnog izvršitelja: 555-9001460029-52 kod Addiko bank a.d.sa pozivom na gornji poslovni broj u roku od 15 dana od dana prodaje. Ako kupac u tom roku ne položi cijenu prodaja će se oglasiti nevažećom i odrediti nova prodaja. U tom slučaju iz položenog jemstva od strane kupca izmiriće se troškovi nove prodaje i naknaditi razlika između cijene postignute na ranijoj i novoj prodaji.

VIII Ako je kupac izvršni povjerilac čije potraživanje ne dostiže iznos postignute cijene na javnom nadmetanju i ako bi se obzirom na njegov red prvenstva, mogao namiriti iz prodajne cijene, dužan je da na ime cijene položi samo razliku između potraživanja i postignute cijene.

IX Zaključak o prodaji će se objaviti, u dnevnom listu Vijesti

Dana,15.11.2019.godine

Javni izvršitelj Budva Rajković Darko