Aukcije


ID aukcije
Prodaja nepokretnosti - porodična stambena zgrada, stambeni prostori, dvorište i njive u KO Bjelo Polje
Početna CIJENA
66.466,23
Datum
22.1.2020.
Predmet aukcije
78df45ce-ef39-4fa2-9a6d-8876dfa127ef
Mjesto
e0b4b2ab-b133-4b7e-a674-f401e1976746
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima
ID aukcije
Prodaja nepokretnosti - stambeni prostor u KO Novi Bar
Početna CIJENA
87.932,31
Datum
22.1.2020.
Predmet aukcije
7b20ae8b-4097-444c-9349-65785735afab
Mjesto
f0211511-8399-43eb-8faa-c3239d322035
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima
ID aukcije
Prodaja nepokretnosti - porodična stambena zgrada, zemljište ispod porodične stambene zgrade,dvorište u KO Podgorica
Početna CIJENA
553.143,56
Datum
22.1.2020.
Predmet aukcije
b26e4693-397b-480d-963f-c8f4e8c7b4dc
Mjesto
81c23993-d391-4e4f-900c-04a950141d3c
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima
ID aukcije
Prodaja sredstava u staro gvožđe - kontejnera za komunalni otpad i nadogradnja Atrik
Početna CIJENA
130.718,62
Datum
22.1.2020.
Predmet aukcije
6a2ed72c-6818-4f5b-ade2-a17f74e29904
Mjesto
a6f248d0-1dbb-467b-b0c8-449a8c0fa8ac
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima
ID aukcije
Prodaja polovnog motornog vozila marke Audi A8
Početna CIJENA
351.907,89
Datum
22.1.2020.
Predmet aukcije
661709db-3fab-4195-b524-4e3165fd0778
Mjesto
04b0df8b-2470-4f7a-9df6-369151b13bf8
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima
ID aukcije
Prodaja nepokretnosti - porodična stambena zgrada, pomoćna zgrada,šume, livade u KO Moračko Trebaljevo, PJ Kolašin
Početna CIJENA
198.781,99
Datum
22.1.2020.
Predmet aukcije
fd2baa2b-4491-4959-bd1d-e9b9a17d61c6
Mjesto
02aa9475-832b-49b1-9a4d-cd2e5a09ab4b
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima