COMPANYWALL

VASA RAIČKOVIĆA BR. 4A, PODGORICA, Crna Gora
Aktivan
PIB 03240592
Reg. broj 50873703
Datum osnivanja 6.2.2019.

Osnovni podaci

Naziv
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU COMPANYWALL DOO PODGORICA
Kratko ime
COMPANYWALL
Oblik organizovanja
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Šifra djelatnosti
6311
Naziv djelatnosti
Obrada podataka, smještanje aplikacija i pružanje aplikativnih usluga i sl.;
Adresa
VASA RAIČKOVIĆA BR. 4A
Mjesto sjedišta
PODGORICA
Datum osnivanja
6.2.2019.

Kontakti

tel
E-mail
web

www.companywall.me

Sudski registar

Ukupan Kapital
7001
Datum Promjene
23.03.2021
Status
Registrovan
Finansijski izvještaj
Datum predaje posljednjeg finansijskog izvještaja 11.02.2021
Godina 2020
Obračunsko razdoblje 1.1.2020. - 31.12.2020.