Datum
25.5.2020.
Početna CIJENA
594.041,95
Predmet aukcije
06dd63aa-378c-4975-9dd7-a58161c68d6f
Mjesto
7a859ee2-a514-428f-a0ea-900f12530af8
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima

Sažetak

19.05.2020 | rok: 15.06. 2020 | CG | Podgorica
MINISTARSTVO EKONOMIJE CRNE GORE
Javni oglas za ustupanje na korišćenje riba i drugih vodenih organizama u ribolovnim vodama opštine Kolašin radi obavljanja sportsko-rekrativnog rib.

Tekst

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja na osnovu člana 9 stav 2 Zakona o slatkovodnom ribarstvu i akvakulturi (Službeni list CG, broj 17/18), a u izvršenju presude Upravnog suda Crne Gore U.br.7403/2018 od 12.03.2020. godine, danas je raspisalo Javni oglas za ustupanje na korišćenje riba i drugih vodenih organizama u ribolovnim vodama opštine Kolašin radi obavljanja sportsko-rekrativnog ribolova.

Predmet ovog oglasa je

ustupanje na korišćenje riba i drugih vodenih organizama na period od 6 godina radi obavljanja sportsko-rekreativnog ribolova u ribolovnim vodama obuhvaćenim administrativnim granicama Opštine Kolašin, izuzimajući zaštićena prirodna dobra.

Pravo učešća na oglasu imaju privredna društva, preduzetnici upisani u Centralni registar privrednih subjekata Crne Gore (CRPS) za obavljanje djelatnosti slatkovodnog ribarstva, kao i sportsko-ribolovni klubovi registrovani u skladu sa Zakonom kojim je uređen sport.

Javnim oglasom između ostalog definisani su: stručni i tehnički uslovi koje moraju ispunjavati podnosioci zahtjeva, neophodna dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz zahtjev, visina početne godišnje naknade za korišćenje riba i drugih vodenih organizama kao i kriterijumi na osnovu kojih će se vršiti bodovanje i rangiranje podnijetih zahtjeva.

Rok za podnošenje dokumentacije propisane ovim javnim oglasom je 15.06.2020. godine do 10:00 sati, a javno otvaranje ponuda održaće se 15.06.2020. godine u 12:00 sati u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Kompletni tekst oglasa možete pogledati OVDJE.

Dodatne informacije po ovom Javnom oglasu mogu se dobiti pozivom na broj 020-482/270.

Obrazac za iznos naknade.docx

Obrazac zahtjeva za ustupanje na korišćenje riba i drugih vodenih organizama u ribolovnim vodama opštine Kolašin.docx

PR Služba Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja

OVDJE

http://www.minekon.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=404431&rType=2

Obrazac za iznos naknade.docx

http://www.minekon.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=404432&rType=2

Obrazac zahtjeva za ustupanje na korišćenje riba i drugih vodenih organizama u ribolovnim vodama opštine Kolašin.docx

http://www.minekon.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=404436&rType=2