Aukcije


ID aukcije
Prodaja nepokretnosti-njiva N282
Početna CIJENA
126.581,54
Datum
20.10.2020.
Predmet aukcije
928546e8-40bd-4f0b-8fbc-40ffc31d7dae
Mjesto
8df175b3-b867-4429-9430-4e6e97b946ad
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima
ID aukcije
Prodaja nepokretnosti izvršnog dužnika-stambena zgrada na ko Podgorica III
Početna CIJENA
2.535,53
Datum
20.10.2020.
Predmet aukcije
40360598-0203-4acf-89f7-51e70bfa46fa
Mjesto
6febe7eb-0e68-44e0-81f9-7d7197016bf1
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima
ID aukcije
Prodaja imovine izvršnog dužnika-garderoba
Početna CIJENA
11.920,74
Datum
20.10.2020.
Predmet aukcije
4ba2f0a3-5fb7-4458-a633-1ffad3ba37d2
Mjesto
1ff97d9f-73a5-4835-81a4-3455eaf55c49
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima
ID aukcije
Prodaja imovien stečajnog dužnika-zemljište u Andrijevici i Cetinju
Početna CIJENA
468.220,31
Datum
20.10.2020.
Predmet aukcije
e3bf9cd1-f6f4-4f50-94f1-a5055b3f3fd6
Mjesto
af862509-08e1-4b3e-8448-c585a5aa52e2
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima
ID aukcije
Prodaja nepokretnosti izvršnog dužnika-zemljište na ko Kolašin i ko Baković
Početna CIJENA
54.207,00
Datum
20.10.2020.
Predmet aukcije
0229b3f2-c879-4671-8f36-cb2935dcad92
Mjesto
a19262cc-dbea-42c1-82ac-86f12b26f517
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima
ID aukcije
Prodaja nepokretnosti hipotekarnog dužnika-nestambeni prostor
Početna CIJENA
194.173,60
Datum
20.10.2020.
Predmet aukcije
1e0c081d-77cb-4951-9ce4-c97a9fa9ba36
Mjesto
fd6f5c3c-47dc-41ce-8e6b-3fb22bae02de
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima