Šta je bonitetna ocjena?

Bonitetna ocjena omogućava brže i jednostavnije donošenje poslovnih odluka pri izboru poslovnog partnera, analizu konkurencije i procjenu rizika. Predstavlja podršku u postupku finansijske analize svakog privrednog subjekta.

Bonitetna ocjena je skup objektivizovanih i standardizovanih podataka koji obuhvataju cjelokupno poslovanje jednog privrednog subjekta. Utvrđuje se na osnovu posebne metodologije koja obuhvata finansijsku i ekonomsku analizu poslovanja u prethodnoj godini.

U bonitetnoj kući Companywall Business bonitetna ocjena predstavlja kombinaciju statične i dinamične ocjene.

Statična ocjena se utvrđuje na osnovu pokazatelja uspješnosti i pokazatelja likvidnosti iz godišnjeg izvještaja.

Dinamična ocjena predstavlja promenljivu vrijednost koju modifikuju varijabilni faktori kao što su:

  • Vremenski period koji je subjekt proveo u blokadi
  • Broj i ishod sudskih postupaka u kojima je subjekt učesnik
  • Poreska i druga dugovanja
  • Likvidnost
  • Odnos prihoda u javnom i privatnom sektoru

Bonitetna ocjena omogućava brže, jednostavnije i efikasnije donošenje poslovnih odluka u postupku izbora poslovnog partnera, analize konkurencije i procjene rizika, a takođe predstavlja i podršku u postupku kvalitativne analize specifičnosti pojedinačnog privrednog društva.

Bonitetna ocjena je neophodan ekonomski instrument koji se koristi u savremenom poslovnom svijetu kao vjerodostojan rejting pozicija poslovanja kompanije.

Sertifikat bonitetne izvrsnosti

Bonitetna kuća CompanyWall Business razvrstava potencijalne saradnike i konkurentske kompanije u različite bonitetne razrede na osnovu njihove bonitetne ocjene i na taj način unosi red i visok nivo sigurnosti na crnogorsko poslovno tržište.

CompanyWall pruža klijentima gotovu klasifikaciju koja precizno razdvaja pouzdane od nepouzdanih partnera. Klasifikacija klijenata zasnovana je na karakteristikama koje su nevidljive oku prosječnog posmatrača.

Sertifikat bonitetne izvrsnosti predstavlja garanciju pouzdanosti da poslovni subjekti sa bonitetnom ocjenom izvrsnosti posluju uspješno i uživaju povjerenje poslovnog svijeta, a dodjeljuje se samo poslovnim subjektima koji su ocijenjeni najvišim bonitetnim ocjenama AAA, AA+ i A+

Sertifikat bonitetne izvrsnosti utiče pozitivno na poziciju pojedinačnog poslovnog subjekta na tržištu jer predstavlja realan odraz i pisanu potvrdu uspješnog poslovanja kompanije.

Dinamika savremenog tržista nameće klijentima tempo u kojem odluke moraju biti donešene "preko noći". CompanyWall sertifikat bonitetne izvrsnosti

Bonitetni razredi


Bonitetna ocjena AAA
Izuzetno visoka sposobnost izvršenja finansijskih obaveza, minimalan kreditni rizik.

Bonitetna ocjena AAA svrstava poslovni subjekt u najviši bonitetni razred i utvrđuje se malom broju kompanija koje su superiorne u svojim oblastima poslovanja.

AAA bonitetna ocjena je uvjerenje da privredni subjekt posluje bez poteškoća i komplikacija u dužem vremenskom periodu.

AAA ocjena je dokaz izvrsnog poslovanja i automatski znači da kompanija nikada nije bila u blokadi tj. da redovno izvršava sve svoje obaveze.

Kompanije koje dobiju AAA bonitetnu ocjenu, odlikuje besprijekorna solventnost i poslovna efikasnost. Ova ocjena je nedvosmislena potvrda stabilnosti kompanije i kvaliteta poslovanja.

Kompanija koja je ocijenjena najvišom bonitetnom ocjenom AAA je pouzdan i idealan poslovni partner.

Bonitetna ocjena AA+
Veoma visoka kreditna sposobnost, veoma nizak kreditni rizik.

Bonitetna ocjena AA+ stoji rame uz rame uz najvišu ocjenu. Ovo znači da je kompanija pouzdana i stabilna.

Nešto slabije rangiranje posljedica je vremenski kraćeg perioda poslovanja i označava da je kompanija još uvek relativno nova na tržištu, što ne umanjuje efikasnost njenog poslovanja.

Saradnja sa kompanijom koja je ocijenjena AA+ bonitetnom ocjenom ne predstavlja rizik jer ona zadovoljava sve visoke standarde uspješnog poslovanja.

Bonitetna ocjena A
Visoka sposobnost izvršenja finansijskih obaveza, nizak kreditni rizik.

Firma koja je zaslužila bonitetnu ocjenu A+ je ona koja ne pokazuje nikakve znakove za rizično poslovanje u budućnosti.

S takvim preduzećem ostale firme mogu kvalitetno i uspješno da sarađuju, a uspješno poslovanje će se nastaviti i u budućnosti.

Nešto slabija ocjena je dodijeljena ovim firmama zbog poslovanja u prošlosti ili kada je riječ o mladoj firmi, ali ipak ona je sada pouzdan poslovni partner.

Bonitetna ocjena BBB
Sposobnost izvršenja finansijskih obaveza, prisutan rizik promjene poslovne klime i ekonomskih uslova, kao i znatan kreditni rizik.

Kompanija posluje zadovoljavajuće, ali ponekad ima poteškoće sa likvidnošću.

Kada kompaniju ocjenjenu BBB bonitetnom ocjenom odaberete za poslovnog partnera, saradnika ili klijenta, neophodno je da povećate oprez.

Ovakve kompanije uprkos finansijskoj nestabilnosti i ugroženosti imaju mogućnost napretka i ozdravljenja. Ova bonitetna ocjena svojstvena je kompanijama u procesu restrukturiranja.

Bonitetna ocjena CCC
Loša sposobnost izvršenja finansijskih obaveza, veoma visok kreditni rizik.

Preduzeće posluje rizično i u budućnosti neće opstati.

Vjerovatnoća blokade, stečaja ili likvidacije je gotovo izvjesna u naredne dvije godine.

Bonitetna ocjena -
Bez bonitetne ocjene

Bonitetnu ocjenu nije moguće utvrditi jer ne postoji dovoljno podataka o privrednom subjektu.

To znači da je privredni subjekt nov na tržištu, odnosno osnovan je u tekućoj godini i još uvijek nije podnio godišnji finansijski izvještaj.

Metodologija bonitetnih razreda

Ova kategorija nastoji da objasni proces koji prethodi određivanju bonitetnog razreda za pojedinačnog klijenta.

Metodologiju na osnovu koje se donosi odluka o bonitetnom razredu utvrđuje rejting komisija koju čine stručnjaci u svim relevantnim ekonomskim poljima. O svakoj analitičkoj kategoriji u okviru metodologije se raspravlja na osnovu dostavljenje dokumentacije koju pripremaju finansijski stručnjaci, da bi se na kraju glasanjem došlo do bonitetnog razreda.

Iako prikupljeni finansijski podaci u velikoj mjeri zavise od nivoa na kom klijent sarađuje s rejting agencijom, metodologija podrazumijeva širok proces čime se osigurava sveobuhvatna analiza.

U nastavku možete da pogledate detaljniji prikaz metodologije na osnovu koje se izračunava bonitetni razred.

Metodologija bonitetnih razreda

CompanyWall Business konkurentnost - najpreciznija bonitetna ocjena

Savremeno tržište nameće potrebu za pouzdanim informacijama o poslovanju privrednih subjekata, što je dovelo do pojave brojnih bonitetnih kuća. Iako većina njih koristi opše utvrđena pravila za svrstavanje klijenata u bonitetne razrede, mnoge od njih su proglašene nepouzdanim, njihova sertifikacija klijenata upitnom, a bonitetni izvještaj nepreciznim.

Usled ovakvih okolnosti firme su postale oprezne pri donošenju odluke kom "ocjenjivaču" će pokloniti svoje povjerenje. Iako se za izračunavanje bonitetne ocjene koristi metodologija ustanovljena na osnovu najpreciznijih finansijskih i drugih ekonomskih činioca, bonitetna ocjena dobrim dijelom predstavlja i mišljenje.

Iako su to mišljenja stručnjaka i finansijskih analitičara, ona u određenoj mjeri ipak ostaju neprecizna. Zbog subjektivnog pristupa i odsustva standardizovanih podataka koji se mogu podvrgnuti strogim statističkim analizama, kreditni rejting poslovnih subjekata ostaje u određenoj mjeri otvoren za proizvoljnije interpretacije.

Globalni i lokalni politički činioci i finansijski uslovi su teško predvidivi, što određivanje bonitetne ocjene čini spekulativnim.

Bonitetna kuća CompanyWall, da bi smanjila neizvjesnost i povećala objektivnost i pouzdanost bonitetne ocjene, zasniva svoju metodologiju rejtinga na jedinstvenoj kombinaciji objektivne brojčane analize i subjektivnih mišljenja stručnjaka. Ovakav način rada pokazao se najučinkovitijim i ustanovljen je na osnovu rada najvećih svijetskih bonitetnih kuća.

Nezavisna bonitetna kuća CompanyWall Business ima važnu ulogu u uspostavljanju stabilne i objektivne arhitekture finansijskih podataka u Crnoj Gori. Popularnost bonitetnog ocjenjivanja proizilazi iz jednostavnosti gdje se brojni podaci predstavljaju jednim simbolom. Sertifikacija i bonitetni izvještaji doprinose razvoju finansijskog tržišta i značajni su za lakšu orijentaciju i određivanje preciznijeg finansijskog stanja u zemlji. Od velike su pomoći i investitorima da tačnije sagledaju kako stabilne, tako i nesigurnije strane ekonomske strukture u državi.

Privredni subjekti, firme i institucije se oslanjaju na podatke, ocjene i sertifikaciju koju za njih vrši CompanyWall Business, a značaj naše bonitetne kuće povećan je pojavom velikog broja kreditnih derivata i finansijskih proizvoda koji zavise od finansijske sposobnosti partnera i vjerovatnoće neizvršenja.

Uvažavajući ove činjenice, firme koje posluju uz veće kreditne rizike su i same počele da zahtijevaju finansijsku analizu svog poslovanja kako bi povećale svoj legitimitet i proširile investicijske mogućnosti.

Bonitetna ocjena CompanyWall

Bonitetna ocjena

Skup standardizovanih podataka koji obuhvataju kompletno poslovanje poslovnog subjekta

Finansijski asistent bonitetne kuce CompanyWall

Finansijski asistent

Uvid u kompletne finansijske podatke preduzeća kako bi razdvojili pouzdane od nepouzdanih partnera

Bonitetni izvještaj CompanyWall

Bonitetni izvještaj

Jednostavan i precizan uvid u najvažnije podatke o poslovanju preduzeća

Sertifikat bonitetne izvrsnosti CompanyWall Business

Sertifikat bonitetne izvrsnosti

Potvrda bonitetne kuće CompanyWall o uspješnosti preduzeća i njegovom sigurnom poslovanju