Datum
13.7.2020.
Početna CIJENA
125.800,20
Predmet aukcije
429d0d52-df94-4f01-b09d-7db33958d863
Mjesto
add1566f-36a3-41f9-9640-0060bd31f323
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima

Dokumenti

Sažetak

26.06.2020 | rok: 24.07. 2020 | CG | Podgorica
JAVNI IZVRŠITELJ ALEKSANDAR BOŠKOVIĆ
Prodaja nepokretnosti - poslovni prostori u vanprivredi u KO Podgorica III

Tekst

Poslovna oznaka l.br.591/2015

JAVNI IZVRŠITELJ Aleksandar Bošković iz Podgorice, Vasa Raičkovića 4B, u predmetu izvršenja po predlogu izvršnog povjerioca Prva Banka Crne Gore osnovana 1901. godine AD iz Podgorice, koga zastupa Đukanović Dragoljub adv. iz Podgorice, ul.Moskovska, br. 169 protiv izvršnog dužnika Selami Muhamed iz Podgorice, ul.Novice Cerovića, br. 16, radi naplate novčanog potraživanja, dana 25.06.2020.godine, donio je

ZAKLJUČAK O PRODAJI

I ODREĐUJE SE ČETRNAESTO ročište za prodaju usmenim javnim nadmetanjem nepokretnosti izvršnog dužnika koje su upisane u V listu nepokretnosti 7186 KO Podgorica III, koje čine;

kat. parcela, br. 2090/1328, zgrada br. 1

poslovni prostor u vanprivredi,PD4, 1P, površine 50 m2 i

kat.parcela.br. 2090/1328, zgrada br. 1

poslovni prostor u vanprivredi, PD8, P površine 29 m2.

II ČETRNAESTO ROČIŠTE za prodaju odnosne nepokretnosti usmenim javnim nadmetanjem zakazuje se za dan 24.07.2020.godine u 09:00 časova, a biće održano u kancelariji ovog Javnog izvršitelja koja se nalazi u Podgorici u ul. Vasa Raičkovića 4B, što strankama i zainteresovanim licima jeste poziv.

Razgledanje predmetne nepokretnosti može se izvršiti svakog radnog dana od 9:30 do 12:00 časova.

III Vrijednost nekretnina opisanih u tački prvoj zaključka utvrdjena je zaključkom ovog javnog izvršitelja l.br.591/15 od 26.02.2015godine i iznosi ukupno 82.600,00 eura, odnosno za kat. parcela, br. 2090/1328, zgrada br. 1, poslovni prostor u vanprivredi,PD4, 1P, površine 50 m2(podrum) iznos od 42.000,00 eura, a za kat.parcela.br. 2090/1328, zgrada br. 1, poslovni prostor u vanprivredi, PD8, P.površine 29 m2, iznos od 40.600,00 eura.

IV Na četrnaestom ročištu za prodaju, nepokretnosti se mogu prodati ispod 50% utvrdjene vrijednosti, ali ne ispod visine potraživanja izvršnog povjerioca. ( Ako je procijenjena vrijednost manja od visine potraživanja, nepokretnost se može prodati ispod utvrđene vrijednosti bez ograničenja, samo uz prethodnu saglasnost izvršnog i založnog povjerioca. )

V Ponudioci su dužni, izuzimajući izvršnog povjerioca, kao eventualnog ponudioca, da prije početka nadmetanja polože jemstvo na račun na poseban račun Javnog izvršitelja broj 535-14803-96 koji isti ima kod Prve banke Crne Gore, u iznosu koji odgovara procentu 10% od utvrdjene vrijednosti predmetnih nepokretnosti, što iznosi za sve nepokretnosti 8.260,00eura, odnosno za kat. parcela, br. 2090/1328, zgrada br. 1, poslovni prostor u vanprivredi,PD4, 1P, površine 50 m2(podrum) iznos od 4.200,00 eura, a za kat.parcela.br. 2090/1328, zgrada br. 1, poslovni prostor u vanprivredi, PD8, P.površine 29 m2, iznos od 4.060,00 eura.

Ponudiocima čija ponuda ne bude prihvaćena vratiće se novac položen na ime jemstva odmah po zaključenju javnog nadmetanja, osim drugom i trećem ponuđaču.

VI Ako bi eventualno izvršni povjerilac bio kupac predmetne nepokretnosti, bio bi obavezan da na ime cijene nepokretnosti položi novčanu sumu u visini razlike izmedju svog potraživanja i postignute cijene.

Kupac je dužan da cijenu položi na poseban račun Javnog izvršitelja broj 535-14803-96 koji isti ima kod Prve banke Crne Gore, u roku od 15 dana po dodjeljivanju nepokretnosti.

Ako ponuđač sa najvećom ponudom ne položi cijenu u odredjenom roku, javni izvršitelj će proglasiti da je prodaja nepokretnosti tom ponuđaču bez pravnog dejstva i pozvati drugog po redu ponuđača da kupi nepokretnost. Ako ni taj ponuđač ne položi cijenu koju je ponudio u odredjenom roku, javni izvršitelj će primijeniti ista pravila i na trećeg ponuđača. U slučaju da ponuđači ne uplate prodajnu cijenu iz iste će se izmiriti troškovi nove prodaje i nadoknaditi eventualna razlika izmedju postignute cijene na ranijoj i novoj prodaji.

VII Ovaj zaključak o prodaji biće objavljen u Dnevnoj novini Pobjeda dana 26.06.2020.godine, dok stranke o svom trošku o sadržini istog mogu obavijesti lica koja se bave posredovanjem u prodaji nepokretnosti.

JAVNI IZVRŠITELJ

Aleksandar Bošković