Datum
25.5.2020.
Početna CIJENA
25.525,17
Predmet aukcije
ae5aed42-6cf6-48e6-b45b-2225542db28e
Mjesto
9aeee782-c1a8-4232-88de-498c8cd34a23
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima

Dokumenti

Sažetak

19.05.2020 | rok: 16.06. 2020 | CG | Budva
JAVNI IZVRŠITELJ DARKO RAJKOVIĆ
Prodaja pokretnih stvari u svojini izvršnog dužnika

Tekst

JAVNI IZVRŠITELJ Darko Rajković iz Budve Jadranski put bb, u predmetu izvršnog povjerioca NOWNESS ADRIATICO DOO TIVAT, OBALA BB POTRO MONTENEGRO TEUTA , PIB: 02919079 koga zastupa adv. ADVOKATSKA KANCELARIJA PRELEVIĆ OD, PODGORICA, ul.BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG BR. 130/7,protiv Izvršnog dužnika:FASHIONISTAS CONCEPT,TiVAT,VILLAGE PORTO MONTENEGRO BB VILA TARA , PIB: 03045439 , u cilju namirenja novčanog potraživanja izvršnog povjerioca, shodno S. 93 - 96. ZIO, donosi

ZAKLJUČAK O PRODAJI

I Određuje se prva prodaja usmenim javnim nadmetanjem pokretnih stvari u svojini izvršnog dužnika i to:

/ RbArtikal /količina/ artikal / UlkMfal tik / / ifi / artibl

I / AW971789 / 1 2 / 4M99I77S / 1 81 / HN347522 2 / 82 / 0*218443

3 / AW941252 / 1 4 / HK37D8DS-I / 3 83 / NMBV0779 2 / 84 / HM6B2B06

s / HM742795 / 1 5 / SM4I7DĐ / 4 85 / №4631096 2 / 8G / 0*433707

7 / SMI33341 / 1 8 / 0*06055 / 3 87 / HN3I7528 1 / 88 / M37072

9 / SMI74I47 / g a / SHI42I6!] / 2 89 / I54910 1 / 90 / HM3453I4

1 / SUI5O099 / 4 12 / SM52BI0 / 2 / / /

13 / 0*2334534 / 1 14 / NM34DS66 / 1 / / /

v / Š410B6 / 1 16 / NN34Š83 / 1 91 / NI345059 1 / 82 / HM4SI9I

v / KM340994 / 1 Š / NI340992 / 3 93 / 0*668462 1 / 94 / HM345I88

18 / HM340733 / 1 20 / IK341086 / 95 / HM6573S3 1 / 96 / 0*425817-1

a / nnc4see7 / 1 22 / NN34ŠZ / 1 97 / 0*415814 1 / 98 / 0* 578828

23 / HM350H32 / 1 24 / HM350I64 / 1 99 / 0*578179-1 1 / 100 / HM597D04

25 / HMG1I3I4 / 2 28 / 0*420139 / 1 101 / HH5070I3 3 / 102 / 4M94B789

27 / rara / 1 29 / NŠ0751 / 103 / 4*946506 1 / 104 / DI963592

29 / mm / 1 30 / HM6226D7 / 105 / 4M80IB35 1 / 106 / HM2B690

31 / H340B6S / I 32 / HM27D5S0 / 107 / mm I / 108 / mm

33 / HM632826 / I 34 / HM332729 / 109 / HŠHH 1 / 0 / HM6II30I

35 / HM6I2755 / 2 36 / NI34Š8B / III / HDI0I343 1 / IB / HM212685

37 / ŠŠ / 1 38 / IN623496 / 113 / NNBV3484 1 / 114 /

/ / / / / / / NMB8Š41

33 / HHHOT / 1 40 / HM35DI62 / 115 / NNB8Š40 1 / 116 / CW253406f

41 / HM68D79I-I / Z 42 / HM350I64 / 1 7 / 0*220394-1 1 / 118 / 0*241451

43 / HM682835 / 1 44 / 0*420243 / 1 IIS / 0*421853 2 / 120 / S*B345P

45 / C*4II52D / 2 46 / 0*411520 / 2 121 / CW400903 1 / 122 / 0*420199

47 / C* 450250 / 3 49 / 0*424043 / 123 / 0*230241 1 / 124 / 0*244841

49 / 0*450250 / 1 50 / 0*421850 / 1 125 / 0*220394-1 1 / 126 / 0* 420243

SI / 0*400902 / 2 S2 / 0*420172 / 127 / 0*240645-1 1 / I2B / CDD40527

53 / 0* 634551 / 1 54 / 0*239187 / 129 / 0*424042 1 / 130 / 0*433707

SS / 0*561330 / 1 SB / 0*373229 / 131 / 0* 563561 1 / 132 /

/ / / / / / / 0*563230

57 / S*2Š34 / 1 SB / 0*317041 / 1 133 / SNISBBfil 2 / 134 / SMI5B636

59 / 0*500285 / 1 60 / 0*430188 / 135 / SNI56026 1 / 136 / SW42237

BI / 0* 680063 / 2 62 / CW660B62 / 137 / SMI5BB73 3 / 138 / HN757367

83 / IM66282I / 1 84 / HN22DS27 / B9 / M776725 2 / 140 / Š 776722

K / C*660S07 / 1 BB / 5*680308 / 141 / HN347828 1 / 142 / Š637373

87 / 0*425914 / ! SS / 0*593425 / 143 / 0*425810 1 / 144 / Š425841

68 / hhhga / 1 70 / HH74332S / 145 / 0*578195 2 / 146 / 0*518323

71 / HH480779 / 1 72 / HN5528B6 / 3 147 / 0*600901 1 / 148 / 608021

73 / HD100BZ8 / 5 74 / M4I90034 / 1 149 / 0*440269 1 / 150 / 0*433527

75 / N0Š1343 / 2 76 / KI6611Š / 1 151 / CW5SU83 1 / / >~: ::

77 / / 1 78 / / 153 / 05912 1 / 64 / SE587I

79 / / 1 88 / 446056 / 155 / 0*310 1 / 68 / 0*560162

u ti

Šz: bi

1 157 0*440262

2 159 4*771840 IBI 4*930862 1BZ SW408I 185 3162825 167 5*162139 169 SHI60I18 171 IM217Š 173 HM762657 175 HM7334I7 177 NMB23205

. 179 M89I770

181 177185?

183 imam

185 0* 613400

187 C0I5DS96

189 0*680345

191 S*B41977

193 00170532

195 0*411496

197 S*254!08

199 0*424325

201 0*424337

203 0*641977

205 S*6600B2

207 0*553254

209 0*680908

211 3*022433

213 SW6060I

215 4*776556

. 217 4*9(4407

1219 mtoi

221 ZMIVO

223 ŠŠ

225 S*08I72

227 3*073122

229 4*946506

200 202 204 20B

S*D24№E

SHIS 0120

S*0I859I

3*171763

SW566GI

NK232269

NN742795

NI730805-1

4N87I78I

4M77I857

NM682835

0*423660

0*583436

00280534

0*431551

0*400903

0*420243-1

0*583436

0*661445

0*404565

C*6047IB

0)593425 ZII1229 4M801635 5*026888 4*770282

210 212 214 218 218 220

224 226

228 S*H2Q6I

230 S*06II72

SW42239 NHŠ S*I4I738 S* 141045

lI Prvo javno nadmetanje za prodaju pokretnih stvari održaće se dana 16.06.2020. god. u 10:30 h, u kancelariji Jadnog izvršitelja u Budvi, Jadranski put bb.

Navedene pokretne stvari su predmet prodaje po Rješenju o izvršenju 01/1072019 godine posi. Br. I - 1343/2019, a radi naplate glavnog duga iznos od 143.851,48 € sa zakonskom zateznom kamatom počev od dana 21.12.2018. godine, godine, pa do konačne isplate,na ime troškova sastava prijedloga za izvršenje po AT u iznosu od 300.00 €, na ime troškova sudskog postupka u iznosu od 2750.00 €,kao i nagrade za rad Javnog izvršitelja i ostalih troškova koliko u konačnom budu iznosili.

IHVrijednost opisanih pokretnih stvari utvrđena je Zaključkom ovoga Javnog izvršitelja br. I - 1343/2019 od 29/01/2020 godine u smislu odredbe 8. 90.ZIO i iznosi 45.470,00 eura.

IV Na prvom Javnom nadmetanju za prodaju, pokretne stvari se ne mogu prodati ispod utvrđene vrijednosti pod tač.3. Zaključka. Stranke i založni povjerioci mogu se sporazumjeti izjavom datom na zapisnik kod Javnog izvršitelja, da se pokretne stvari mogu prodati putem Javnog nadmetanja po cijeni nižoj od utvrđene vrijednosti. Ako se pokretne stvari nisu mogle prodati na prvom Javnom nadmetanju, Javni izvršitelj će zakazati drugo javno nadmetanje pod ustavima iz ČI.95.ZIO, na kojem se stvari mogu prodati ispod procijenjene vrijednosti, ali ne ispod trećine te vrijednosti.

V Ponudioci su dužni da prije početka nadmetanja polože jemstvo na račun za jemstvo broj: 555-9001459877-23 kod Addiko bank a.d. u iznosu od 4547,00 € što predstavlja 10 % utvrđene vrijednosti svih nepokretnosti.Ponudiocima čija ponuda ne bude prihvaćena vratiće se novac položen na ime jemstva odmah po zaključenju nadmetanja,

VI Najbolji ponudilac - kupac je dužan da cijenu za koju je kupio pokretne stvari uplati na poseban račun Javnog izvršitelja: 555-9001460029-52 kod Addiko bank a.d.sa pozivom na gornji poslovni broj u roku od 15 dana od dana prodaje. Ako kupao u tom roku ne položi cijenu prodaja će se oglasiti nevažećom i odrediti nova prodaja, U tom slučaju iz položenog jemstva od strane kupca izmirice se troškovi nove prodaje i naknaditi razlika između cijene postignute na ranijoj i novoj prodaji.

VII Ako je kupac izvršni povjerilac čije potraživanje ne dostiže iznos postignute cijene na javnom nadmetanju i ako bi se obzirom na njegov red prvenstva, mogao namiriti iz prodajne cijene, dužan je da na ime cijene položi samo razliku između potraživanja i postignute cijene.

VIII Zaključak o prodaji će se objaviti, u dnevnom listu Vijesti

Dana, 18.05.2020.godlne

Javni izvršitelj Budva Rajković Darko