Pretraga


Adresa
RAVNA RIJEKA BR.23 BIJELO POLJE
Status
Aktivan
PIB
03325580
Adresa
II PROLETERSKE DALMATINSKE BRIGADE BR. 26 PODGORICA
Status
Aktivan
PIB
03325601
Adresa
ZAGORIČ UP11 ST.9 PODGORICA
Status
Aktivan
PIB
03325610
Adresa
OKTOBARSKE REVOLUCIJE BR. 130 PODGORICA
Status
Aktivan
PIB
03325709
Adresa
JELENE BALŠIĆ BR. 2 PODGORICA
Status
Aktivan
PIB
03325598
Adresa
4 JULA BR. 56 A PODGORICA
Status
Aktivan
PIB
03325750
Adresa
PEKA PAVLOVIĆA BR. 65 CETINJE
Status
Aktivan
PIB
03325679
Adresa
PETLJA BB, IGALO HERCEG NOVI
Status
Aktivan
PIB
03325628
Adresa
KONATARI BR.33 BIJELO POLJE
Status
Aktivan
PIB
03325725
Adresa
MUNIRA HADROVIĆA BR. 1 BIJELO POLJE
Status
Aktivan
PIB
03325784
Adresa
PRENĆANSKA BR. 23 PLJEVLJA
Status
Aktivan
PIB
03325644
Adresa
MAKEDONSKO BR.4 BAR
Status
Aktivan
PIB
03325636
Adresa
XVI (ZGRADA SOLIDARNOSTI) LOKAL BR. 7 BUDVA
Status
Aktivan
PIB
03325652
Adresa
FILIPA KOVAČEVIĆA BB BUDVA
Status
Aktivan
PIB
03325695
Adresa
XVI (ZGRADA SOLIDARNOSTI) LOKAL BR. 7 BUDVA
Status
Aktivan
PIB
03325717
Adresa
XVI (ZGRADA SOLIDARNOSTI) LOKAL BR. 7 BUDVA
Status
Aktivan
PIB
03325733
Adresa
XVI (ZGRADA SOLIDARNOSTI) LOKAL BR. 7 BUDVA
Status
Aktivan
PIB
03325741
Adresa
VOJVOĐANSKA BR. 29 BUDVA
Status
Aktivan
PIB
03325768
Adresa
VELJI VINOGRADI BB BUDVA

Filtar je dostupan samo uz mogučnost pretplate na nekretnine.

Registracija