Pretraga


Status
Aktivan
PIB
03349438
Adresa
MARKA MILJANOVA 46 PODGORICA
Status
Aktivan
PIB
03349632
Adresa
ŠUŠANJ BB BAR
Adresa
JOVANA TOMAŠEVIĆA BR. 15 BAR
Status
Aktivan
PIB
03350126
Adresa
NASELJE SVETE PETKE BB BUDVA
Status
Aktivan
PIB
03350185
Adresa
DOSITEJEVA 11, BUDVA
Adresa
PIPERSKA LAMELA BR.4 PODGORICA
Adresa
ŠUŠANJ BB BAR
Status
Aktivan
PIB
03350576
Adresa
ZETSKA BB NIKŠIĆ
Adresa
BRADAŠEVO II BR. 44 TIVAT
Adresa
JADRANSKI SAJAM BB BUDVA
Status
Aktivan
PIB
03350070
Adresa
POD KUK BR. 18, TIVAT
Status
Aktivan
PIB
03350177
Adresa
ULICA MASLINE B.B. BUDVA
Status
Aktivan
PIB
03350215
Adresa
NJEGOŠEVA BR.48 HERCEG NOVI
Status
Aktivan
PIB
03350266
Adresa
BIJELA BB HERCEG NOVI
Status
Aktivan
PIB
03350231
Adresa
UL. VLADIMIRA BULATOVIĆA STRUNJA BR. 18 BIJELO POLJE
Status
Aktivan
PIB
03350282
Adresa
MUNIBA KUČEVIĆA BR. 31 BIJELO POLJE
Status
Aktivan
PIB
03350355
Adresa
LJEŠNICA BB BIJELO POLJE

Filtar je dostupan samo uz mogučnost pretplate na nekretnine.

Registracija