Pretraga


Adresa
JOVANA STOJANOVIĆA 10/22 BAR
Adresa
BJELIŠI ISPOD PRUGE BB BAR
Status
Aktivan
PIB
03468852
Adresa
RUDEŠ BB BERANE
Status
Aktivan
PIB
03467791
Adresa
BABILONIJA BB BUDVA
Status
Aktivan
PIB
03468437
Adresa
TRG SUNCA BR.2 BUDVA
Status
Aktivan
PIB
03468496
Adresa
TRG SUNCA BR. 2 BUDVA
Status
Aktivan
PIB
03468658
Adresa
TRG SUNCA BR.4 BUDVA
Status
Aktivan
PIB
03468666
Adresa
ŽRTAVA FAŠIZMA BR.34 BUDVA
Status
Aktivan
PIB
03468739
Adresa
FILIPA KOVAČEVIĆA BB BUDVA
Status
Aktivan
PIB
03468763
Adresa
TOPLIŠKI PUT BB BUDVA
Status
Aktivan
PIB
03468780
Adresa
VIDIKOVAC, JADRANSKI PUT BB BUDVA
Status
Aktivan
PIB
03468798
Adresa
TOPLIŠKI PUT BB BUDVA
Status
Aktivan
PIB
03468810
Adresa
TRG SUNCA BR.2 BUDVA
Status
Aktivan
PIB
03468836
Adresa
TOPLIŠKI PUT BB BUDVA
Status
Aktivan
PIB
03468887
Adresa
TRG SUNCA BR. 4 BUDVA
Status
Aktivan
PIB
03468500
Adresa
MAKSIMA GORKOG 4 BUDVA
Status
Aktivan
PIB
03468771
Adresa
BAJOVA BB CETINJE
Status
Aktivan
PIB
03468402
Adresa
NJEGOŠEVA 10 HERCEG NOVI
Status
Aktivan
PIB
03468534
Adresa
ALEKSANDROVA OBALA BR.33 ZELENIKA HERCEG NOVI
Status
Aktivan
PIB
03468607
Adresa
JOVA DABOVIĆA BR.13 HERCEG NOVI

Filtar je dostupan samo uz mogučnost pretplate na nekretnine.

Registracija