Kumulativna statistika privrede


2023
2024
Index
Ukupan broj aktivnih preduzeća
94,717
95,266
1.01 0.01
Ukupan broj blokiranih preduzeća
15,417
15,513
1.01 0.01
TotalBankruptcyCompanies
335
366
1.09 0.09
Ukupan broj preduzeća u likvidaciji
11,656
12,071
1.04 0.04
Ukupni prihodi svih preduzeća
13,376,511,352.00
13,590,479,183.00
1.02 0.02
Ukupni rashodi svih preduzeća
11,712,844,788.00
11,954,809,958.00
1.02 0.02