Kumulativna statistika privrede


2022
2023
Index
Ukupan broj aktivnih preduzeća
63,969
63,969
1.00 0.00
Ukupan broj blokiranih preduzeća
14,578
14,578
1.00 0.00
TotalBankruptcyCompanies
363
363
1.00 0.00
Ukupan broj preduzeća u likvidaciji
9,426
9,426
1.00 0.00
Ukupni prihodi svih preduzeća
0.00
0.00
0.00 0.00
Ukupni rashodi svih preduzeća
277.00
277.00
1.00 0.00