Datum
14.7.2020.
Početna CIJENA
369.191,84
Predmet aukcije
05836def-9b69-4d0e-b410-ccc8071309e6
Mjesto
75e26ad0-1fe6-4dea-82fb-c4134fb004af
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima

Dokumenti

Sažetak

11.06.2020 | rok: 23.07. 2020 | CG | Danilovgrad
JAVNI IZVRŠITELJ MATO JOVIĆEVIĆ
Prodaja nepokretnosti - pomoćna zgrada, šume, pašnjak, livada, neplodna zemljišta u KO Podgorica III i KO Meterizi, Cetinje

Tekst

I. broj 1852/18-28

Danilovgrad, 10.06.2020. godine

Javni izvršitelj Mato Jovićević, rješavajući u pravnoj stvari izvršnog povjerioca Miljanić Vladana, ul. Školska br. 9/6, Nikšić, protiv izvršnog dužnika Božović Gojka, ul. Bjelopoljska br. 28, Podgorica, radi naplate novčanog potraživanja, na osnovu izvršne isprave - presude Osnovnog suda u Danilovgradu poslovne oznake P. br. 168/18 od 14.05.2018. godine, donio je

ZAKLJUČAK O PRODAJI

ODREĐUJE SE prva prodaja, usmenim javnim nadmetanjem:

1. suvlasničkog dijela nepokretnosti izvršnog dužnika Božović Gojka, upisane u LN 3408, KO Podgorica III, Podgorica, KP 4095, broj zgrade 2,

pomoćna zgrada 42 m2, u obimu prava %, vrijednosti 8.125,00 €;

2. nepokretnosti izvršnog dužnika Božović Gojka, upisanih u LN 775, KO Meterizi, Cetinje: KP 1969, potes Zagora,

neplodna zemljišta, površine 1088 m2;

KP 1970, potes Zagora,

pašnjak 6. klase, površine 1400 m2;

KP 1971, potes Zagora,

šume 6. klase, površine 4932 m2;

KP 1972, potes Zagora,

neplodna zemljišta, površine 574 m2;

KP 1973, potes Zagora,

livada 7. klase, površine 705 m2;

KP 1974, potes Zagora,

šume 6. klase, površine 641 m2;

vrijednosti 19.385,00 €.

Navedene vrijednosti nepokretnosti, utvrđene su osnovu nalaza i mišljenja vještaka poljoprivredne i građevinske struke.

Na prvom ročištu za prodaju, nepokretnosti se ne mogu prodati ispod procijenjene vrijednosti.

Ponuđači su dužni da, prije početka nadmetanja, polože jemstvo u depozit Javnog izvršitelja, broj računa 540-795254 koji se vodi kod Erste banka a.d. Podgorica, u iznosu od:

- 812,50 €, za dio nepokretnosti navedene pod brojem 1; 1.938,50 €, za nepokretnosti navedene pod brojem 2; što predstavlja 10% utvrđene vrijednosti nepokretnosti, a od polaganja jemstva oslobođeni su izvrsni povjerilac i založni povjerilac, ako njihova potraživanja dostižu iznos jemstva i ako se, s obzirom na njihov red prvenstva i utvrđenu vrijednost nepokretnosti, taj iznos mogao namiriti iz kupovne cijene. Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena vratiće se jemstvo odmah po zaključenju javnog nadmetanja, osim II i III ponuđaču. Kod prodaje neposrednom pogodbom kupac polaže jemstvo licu sa kojim je zaključio ugovor, neposredno prije zaključenja istog. Nepokretnosti koje su predmet prodaje mogu se razgledati u prethodnom dogovoru sa Javnim izvršiteljem.

Najbolji ponuđač - kupac je dužan da cijenu za koju je kupio nepokretnosti, položi u depozit Javnog izvršitelja, u roku od 8 dana od dana prodaje, a u suprotnom će Javni izvršitelj proglasiti da je ponuda nepokretnosti tom ponuđaču bez pravnog dejstva i pozvaće drugog po redu ponuđača da kupi nepokretnosti, a ako ni taj ponuđač ne položi cijenu koju je ponudio u određenom roku, Javni izvršitelj će pozvati trećeg po redu ponuđača da kupi nepokretnosti, a u slučaju da sva tri ponuđača sa najvišom ponudom ne polože ponuđenu, odnosno prodajnu cijenu u roku, Javni izvršitelj će odrediti ponovnu prodaju. Iz položenog jemstva ponuđača namiriće se troškovi i naknaditi razlika između cijene postignute na ranijoj i novoj prodaji.

Ako je kupac izvršni povjerilac čije potraživanje ne dostiže iznos postignute cijene na javnom nadmetanju i ako bi se, s obzirom na njegov red prvenstva mogao namiriti iz prodajne cijene, dužan je da na ime cijene položi samo razliku između potraživanja i postignute cijene.

Prvo ročište za prodaju predmetnih nepokretnosti održaće se dana 23.07.2020. godine, u 11.00 časova, u službenim prostorijama Javnog izvršitelja Mata Jovićevića, ul. Baja Sekulića bb, Danilovgrad.

JAVNI IZVRŠITELJ Mato Jovićević

Pravna pouka: Protiv ovog zaključka nije dozvoljen prigovor.