Datum
25.5.2020.
Početna CIJENA
362.223,08
Predmet aukcije
55d82254-e9b4-496e-af24-7346b1ce281a
Mjesto
b4f3d8cc-702e-45f9-a48a-0db03e0ee798
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima

Dokumenti

Sažetak

21.05.2020 | rok: 19.06. 2020 | CG | Ulcinj
JAVNI IZVRŠITELJ MITAR MIROVIĆ
Prodaja nepokretnosti - porodična stambena zgrada,dvorište i stambeni prostori u KO ulcinj

Tekst

l.br.970/16

Javni izvršitelj Mitar Mirović iz Ulcinja, Bulevar bratstva jedinstva bb, u pravnoj stvari izvršnog povjerioca OTP Debt Collection DOO Podgorica, Studentska bb, City kvart, zgrada Bemax. Ill sprat, protiv izvršnog dužnika Ljamović Hasije iz Ulcinja, Meraja bb, na osnovu izvršne isprave-ugovora o hipoteci, donio je dana 20.05.2020.godine

ZAKLJUČAK O PRODAJI

I ODREĐUJE SE četvrta prodaja usmenim javnim nadmetanjem nepokretnosti izvršnog dužnika koje su upisane u:

Ln.br.2256 KO Ulcinj, označene u Alistu kao

kat.parcela ber.1604, po kulturi

dvorište u pov. od 237m2,

kat.parcela ber.1604 br.zg.1, po kulturi

porodična stambena zgrada u pov. od 114m2,

kao i objektima u V listu oznečeni kao

kat.parcela br.1604 br.zgrade 1, po kulturi

porodična stambena zgrada, PD981, spratnost P1 u pov. od 114m2,

kat.parcela br.1604 br.zgrade 1, po kulturi

stambeni prostor, PD1, spratnost P u pov. od 100m2, i

kat.parcela br.1604 br.zgrade 1, po kulturi

stambeni prostor, PD2, spratnost P1 u pov. od 85m2,

u obimu prava izvršnog dužnika 1/1.

II Javno nadmetanje za prodaju nepokretnosti zakazuje se za dan 19.06.2020.godine u 14,00 časova u kancelariji javnog izvršitelja, što strankama i zainteresovanim licima jeste poziv.

Razgledanje predmetnih nepokretnosti može se izvršiti svakog radnog dana od 11,00 do 12,00 časova.

III Vrijednost predmetne nepokretnosti utvrđena je rješenjem l.br.970/16 od 12.12.2017. godine i iznosi 169.000,00 eura.

IV Na ovoj prodaji za prodaju usmenim, javnim nadmetanjem nepokretnost se može prodati ispod utvrđene vrijednosti.

V Ponudioci su dužni izuzimajući izvršnog povjerioca, kao eventualnog ponudioca, da prije početka nadmetanja polože jemstvo na poseban račun javnog izvršitelja broj 510-87619-53 koji se vodi kod CKB banke AD Podgorica u iznosu koji odgovara procentu 10% od utvrđene vrijednosti predmetne nepokretnosti. Ponudiocima čija ponuda ne bude prihvaćena vratiće se novac položen na ime jemstva odmah po zaključenju javnog nadmetanja, osim drugom i trećem ponuđaču.

Ako bi eventualno izvršni povjerilac bio kupac predmetne nepokretnosti, bio bi obavezan da na ime cijene nepokretnosti položi novčanu sumu u visini razlike između svog potraživanja i postignute cijene.

Kupac je dužan da cijenu položi u roku od 8 dana po dodjeljivanju nepokretnosti. Ako ponuđač sa najvećom ponudom ne položi cijenu u određenom roku, javni izvršitelj će proglasiti da je prodaja nepokretnosti tom ponuđaču bez pravnog dejstva i pozvati drugog po redu ponuđača da kupi nepokretnost. Ako ni taj ponuđač ne položi cijenu koju je ponudio u određenom roku, primijeniće se ista pravila i na trećeg ponuđača. U slučaju da ponuđači ne uplate prodajnu cijenu iz iste će se izmiriti troškovi nove prodaje i nadoknaditi eventualna razlika između postignute cijene na ranijoj i novoj prodaji.

VI Ovaj zaključak o prodaji biće objavljen u dnevnoj novini Pobjeda, dok stranke o svom trošku o sadržini istog mogu obavijesti lica koja se bave posredovanjem u prodaji nepokretnosti.